مشاوره در ساخت وانتخاب مناسب ترین ،درب اتوماتیک.کارادرب/درب اتوماتیک

مطالب خواندنی و مفید در وبلاگ این شرکت

انواع درب اتوماتیک شیشه ای

طراحی سایت

     انواع درب اتوماتیک شیشه ای بستگی به رفت و آمدهای شبانه روزی دارد و اندازه و ابعاد در انواع درب اتوماتیک مد نظر است.

   درب اتوماتیک شیشه در انواع 1. تلسکوپی 2.لولایی 3. اسلایدی یا کشویی 4. گرد و نیم گرد 5.گردان  6 .بیمارستانی  قرار دارد.

  در نصب درب اتوماتیک محیط هایی است با عرض، که بهتر است از درب اتوماتیک تلسکوپی استفاده کنیم.

  • درب های اسلایدی یا کشویی برای محیط های پررفت و آمد توصیه می شوند.
  • درب تاشو هم برای مغازه و بناهایی که در گوشه قرار گرفته کاربردی عالی دارند.
  • درب های نیم گرد برای بانک ها، آزمایشگاه ها و … درخور خواهند بود.
  • درب های گردان برای مکان هایی که اختلاف دما و خارج زیاد است استفاده می شود .
  • از درب های بیمارستانی هم برای قسمت های با اشعه رادیواکتیو داخل بیمارستان استفاده می شود .