مشاوره در ساخت وانتخاب مناسب ترین ،درب اتوماتیک.کارادرب/درب اتوماتیک

مطالب خواندنی و مفید در وبلاگ این شرکت

درب اتوماتیک کرو یا قوسی

طراحی سایت

درب اتوماتیک کرو یا قوسی

درب اتوماتیک کرو اسم های مختلفی دارد مانند درب اتوماتیک قوسی یا گرد یا نیم دایره.

      استفاده از درب اتوماتیک کرو بیشتر برای فضاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که به بیشترین عرض بازشو نیاز داشته باشند و طراحی ساختمان به صورت گرد یا قوس دار باشد ، در این صورت استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای قوسی جلوه دوچندان به ساختمان شما می دهد.

درب اتوماتیک کرو یا قوسی چیست؟

درب اتوماتیک گرد متشکل از فریم ( آلومینیومی یا استیل ) و شیشه سکوریت می باشد، تمام مکانیزم درب اتوماتیک قوسی مانند درب اتوماتیک کشویی بر روی یک ریل سوار می شود با این تفاوت که ریل در این درب اتوماتیک شیشه‌ای منحنی می شود.

 

انواع درب اتوماتیک کرو یا قوسی شرکت کارا

درب برقی گرد نیم دایره
درب برقی گرد سیلندر کامل) تمام گرد )

با توجه به فضای ورودی می­توان با هر عرض و ارتفاعی این نوع درب اتوماتیک  را اجرا کرد و شعاع درب طبق خواسته کارفرمای محترم قابل تغییر می‌باشد، از یک منحنی باریک ، بیضی و یا دایره کامل

 

کاربرد درب اتوماتیک گرد یا قوسی شرکت کارا

درب اتوماتیک گرد از آنجایی که نسبت به درب اتوماتیک گردان مقرون به صرفه تر است بیشتر نظر طراحان را به خود جلب کرده است.

استفاده ازاین نوع درب اتو

درب اتوماتیک کرو یا قوسی

درب اتوماتیک کرو اسم های مختلفی دارد مانند درب اتوماتیک قوسی یا گرد یا نیم دایره.

      استفاده از درب اتوماتیک کرو بیشتر برای فضاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که به بیشترین عرض بازشو نیاز داشته باشند و طراحی ساختمان به صورت گرد یا قوس دار باشد ، در این صورت استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای قوسی جلوه دوچندان به ساختمان شما می دهد.

درب اتوماتیک کرو یا قوسی چیست؟

درب اتوماتیک گرد متشکل از فریم ( آلومینیومی یا استیل ) و شیشه سکوریت می باشد، تمام مکانیزم درب اتوماتیک قوسی مانند درب اتوماتیک کشویی بر روی یک ریل سوار می شود با این تفاوت که ریل در این درب اتوماتیک شیشه‌ای منحنی می شود.

 

انواع دراتوماتیک کرو یا قوسی شرکت کارا

درب برقی گرد نیم دایره
درب برقی گرد سیلندر کامل) تمام گرد )

با توجه به فضای ورودی می­توان با هر عرض و ارتفاعی این نوع در اتوماتیک  را اجرا کرد و شعاع درب طبق خواسته کارفرمای محترم قابل تغییر می‌باشد، از یک منحنی باریک ، بیضی و یا دایره کامل

 

کاربرد درب اتوماتیک گرد یا قوسی شرکت کارا

درب اتوماتیک گرد از آنجایی که نسبت به درب اتوماتیک گردان مقرون به صرفه تر است بیشتر نظر طراحان را به خود جلب کرده است.

استفاده ازاین نوع درب اتوماتیک  محدودیتی ندارد و برای هتل ها ، فروشگاه ها و … قابل استفاده می باشد.

ماتیک  محدودیتی ندارد و برای هتل ها ، فروشگاه ها و … قابل استفاده می باشد