مشاوره در ساخت وانتخاب مناسب ترین ،درب اتوماتیک.کارادرب/درب اتوماتیک

مطالب خواندنی و مفید در وبلاگ این شرکت

درب اتوماتیک کشویی

طراحی سایت

درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی به صورت افقی باز می شود معمولا به اندازه فضای یک طرف درب در هر طرف دیوار فضای حرکتی برای درب کشویی وجود دارد. هنگام باز شدن درب بر روی ریل حرکت می کند. در برخی موارد این درب ها دو تکه و برخی دیگر به تکه ساخته می شوند. در کمد لباس ، در حمام ، در شیشه ای و … برخی از موارد استفاده درب اتوماتیک کشویی می باشد.

درب های اتوماتیک کشویی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از

درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

درب اتوماتیک کشویی منحنی

درب اتوماتیک کشویی خطی

درب اتوماتیک کشویی مثلثی

درب اتوماتیک کشویی خروج اضطراری

درب اتوماتیک کشویی محافظ عابر بانک

درب اتوماتیک کشویی ریلی

درب اتوماتیک کشویی عبور و مرور